קטיה פוסטילניק


קטיה פוסטילניק
מנהלת אדמיניסטרטיבית

"יום ללא צחוק הוא יום מבוזבז"