איגור פוסטילניק


איגור פוסטילניק
מנכ"ל

״מחיר הוא מה שאתה משלם. ערך הוא מה שאתה מקבל.״